Linköpings kommuns förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Borgmästare

Nämnder

Utskott

Bolag

Bolag - Delägda

Stiftelser och fonder

Förbund

Kommunalförbund, samordningsförbund

Övrigt

Partier